در جواب باید گفت خیر. اگه خانمی یکی از انواع افسردگی هاش رو که مبتلا شده درمان نکنه، ممکنه که نوع دیگه ای از افسردگی هم برحسب شرایط بیاد و افسردگیش رو تشدید کنه. به عنوان مثال افسردگی بعد از زایمان داره و با اومدن فصل پاییز ممکنه که افسردگی فصلی هم مبتلا بشه و مورد دوم شدت افسردگیش رو بیشتر میکنه.