اگه این فکرش به قدری باشه که منجر به این بشه که فرد نتونه عملکرد عادی تو حیطه های تحصیلی شغلی ارتباطی و.. داشته باشه، میتونیم بگیم بله.