مدارس غیرانتفاعی تا حدودی دستشون باز تر هست ولی نمیشه بطور کلی دسته بندی کرد و بستگی به مسئولان و اهداف مدرسه و… داره. گاهی حتی تو مدارس تیزهوشان و.. فشاربیشتری روی دانش آموز وارد میشه