نه لزوما، اینکه فرد دچار اختلال استرس پس از سانحه بشه علاوه بر اتفاق، به تجربه و عملکرد شناختی و موارد دیگه هم ربط داره.