گاهی تجربه تروما ممکن است با اختلال‌های روانی دیگر همراه باشد. در اینجا درمانگر بر حسب صلاحدید ابتدا ریشه و مسئله اصلی را درمان می‌کند و سپس به ابعاد دیگر می‌پردازد.