دیگران بهتره تاجایی که میتونن تلاش کنن برای اون فرد مثال نقض بیارن و آرومش کنن اینطوری تا سطح اضطرابش کمی کمتر بشه. همچنین اگه هوش هیجانی خوب و بالایی داشته باشند یا دلبستگیشون ایمن باشه خیلی میتونن به افراد دارای اضطراب فراگیر کمک کنن.