بهتر است این افراد تا جای ممکن پذیرششان را بالا ببرند و نسبت به فرد آسیب‌دیده گشوده باشند و تا جای ممکن او را همراهی کنند و تکیه‌گاهش باشند بجای اینکه او را طرد کنند یا با دید قضاوتی با او و مسئله‌اش برخورد کنند.