نمیشه جواب قطعی داد، برای برخی ها موثره و برای برخی ها ممکنه اینطور برداشت بشه که چقدر کار باید انجام بدن، در نتیجه دست به اقدام نمیزنن.