جواب این سوال بستگی داره به اینکه نیت مشاور یا تراپیست از بیان حرف چی باشه. گاهی مشاور خودافشایی‌هایی از خودش انجام میده در جهت درمان مراجع و همدلی مناسب با او. اما گاهی مشاور خودش در اون حیطه مسئله داره و نتونسته مسئله‌شو حل بکنه و اون وقت در اتاق درمان صحبت از خودش می‌کنه. اگه مورد دوم باشه جزو نباید های جلسات روان درمانی به حساب آورده میشه.