اگه فرد سراغ درمان این طرحواره نره، ممکنه هرچقدر هم دیگران و اطرافیان رفتار خوبی داشته باشند ولی جای اون خلا همچنان خالی بمونه تو زندگیش و پیش فرضش عوض نشه.