خیر، بسیاری از والدین اینطور فکر میکنن که اگه به خودشون سخت نگیرن والد خوبی نیستن و عذاب وجدان میگیرن، درحالی که اونا میتونن هم با خودشون مهربون باشن و هم فرزند خوبی رو تربیت کنن.