زمانی که ما زخمی بر روی دستان خود داشته باشیم می توانیم با چسب زخم و پماد به صورت موقت آنرا درمان کنیم، اما زمانی که ریشه‌ای بررسی شود که چرا این زخم بوجود آمده؛ در چه فضایی این زخم پدیدار شده، میتوانیم مساله را عمیقا درمان کنیم تا از بازگشت مجدد آن به شکل‌های دیگر در آینده جلوگیری کنیم.

جلسات مشاوره آنلاین روانشناسی گروه جوونه با وجود امنیت و همدلی فراوانی که موجب آسودگی مراجع می شود، عمیق و مساله محور هست و به مراجع کمک می کند تا مسائل خود را ریشه‌ای و عمیق حل کند و با این سبک تاثیرات رواندرمانی تا سالیان سال برای فرد خواهد ماند. البته به یاد داشته باشید که تغییر الگوهایی که سالیان سال در ما وجود داشته‌اند نیاز به صبوری و تلاش دارد و لازمه مسیر رواندرمانی خود را پیوسته ادامه دهید.