هر زوجی در طول زندگی خود با مشکلات و چالش هایی روبرو می شوند که برای گذر از آن ها نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند. برای مراجعه به مشاوره زوجی لزومی ندارد که حتما از اختلالات روحی و روانی رنج ببرید بلکه برای دریافت راهنمایی از روانشناس و مشاور برای گذر از چالش های روزمره نیز می توانید از یک زوج درمانگر کمک بگیرید.

اگر هر یک از چالش های زیر را با شریک زندگی خود تجربه می کنید، ممکن است زمان خوبی باشد که مشاوره آنلاین زوجین را امتحان کنید:

  • مشکل در برقراری ارتباط و/یا مشاجره مشابه بارها و بارها
  • تصمیم گیری در مورد آینده رابطه و/یا پیمایش گذارهای اصلی زندگی که بر آن تأثیر می گذارد
  • تجربه انتظارات متفاوت از رابطه
  • خیانت، شامل امور عاطفی و فیزیکی
  • مسائل مربوط به والدین و/یا خانواده
  • چالش های مربوط به صمیمیت و رابطه جنسی
  • استرس مالی یا نگرانی های مالی