بستگی به پیشینه تجربیات فرد داره. گاهی اوقات ممکنه الگو و تجربه ای رو رقم بزنه که تا سالیان سال تو ذهن فرد بمونه و همراهش باشه و در صورت عدم درمان سایر ابعاد زندگیش هم تحت تاثیر قراربده. گاهی هم ممکنه به مرور زمان کمرنگ بشه.