در رواندرمانی درمانگر معمولاً روانشناسی است که با بکار بردن رویکردهای روان‌درمانی درمان را فراهم می‌کند؛ اما روانپزشک صرفاً دارو می‌نویسد.