کمال‌گرایی سالم یعنی من می‌خواهم بهتر شوم. آنچه اکنون دارم خوب است؛ اما حالا برای ارتقا آن هم تلاش می‌کنم. اما کمال‌گرایی ناسالم یعنی من می‌خواهم بهترین باشم و هیچ‌وقت هم از خودم راضی نخواهم بود.