خدمات ما در جوونه شامل ۴ قسمت اصلی می‌شود:

1- مشاوره آنلاین که خود شامل مشاوره فردی، زوجی، کودک و نوجوان و روانپزشکی می‌شود.

2- دوره‌های گروهی یا همان گروه درمانی که افراد در کنار‌هم با کمک یک تسهیلگر درباره مشکلاتشان صحبت می‌کنند.

3- تست‌های روانشناسی که ابزار بسیار مفیدی برای ارزیابی شاخص های مختلف سلامت روانمون هستند.

4- خدمات سازمانی جوونه هم مناسب سازمان‌هایی است که به دنبال ایجاد فضایی امن و آموزش منابع انسانی خود هستند.