خیر، وقتی خانم درد زیادی رو متحمل میشه استفاده از دارو های مسکن میتونه نوعی خودمراقبتی در بهداشت قاعدگی محسوب بشه.