متاسفیم از اینکه تجربه خوبی با روان درمانگر خود نداشته‌اید. به یاد داشته باشید که درمانگران شخصیت‌های متفاوتی از یکدیگر دارند و با رویکردهای متفاوتی از هم کار می‌کنند.

داشتن تجربه بد در رواندرمانی باعث آزرده خاطری فرد مراجعه کننده می شود و موضوع سختی هست اما همه درمانگران یکسان نیستند و مطمئناً با جستجو و امتحان کردن دوباره می توانید به مسیر رواندرمانی مناسب خودتان برسید. این مسیر رشد و توسعه شماست و با یک تجربه ناموفق این مسیر را رها نکنید.