سلامت روان یکی از مهمترین فاکتور‌های زندگی هر فرد است و همه افراد چه کودک و چه بزرگسال، همگی نیاز دارند تا با دریافت خدمات و آموزش های مختلف از روان خودشون مراقبت کنند. گروه روانشناسی جوونه تلاش می‌کند تا خدمات خود را در دسترس تمامی افراد فارسی زبان قرار دهد.