فردی که اختلال اضطراب اجتماعی داره وقتی در جمع حضور بخواد پیدا کنه یا فعالیتی رو بخواد انجام بده به شدت مضطرب میشه در نتیجه ممکنه که از جمع کناره گیری کنه اما شخصی که میل به کناره گیری داره وقتی در جمع بخواد قرار بگیره حس اضطرابش مثل اختلال اضطراب اجتماعی نیست.