همه ما می‌دانیم که تمیزی خوب است. اما مرز بین تمیزی و وسواس در اینجاست که کسی که وسواس دارد کیفیت زندگی‌اش مختل می‌شود و افکار و اعمال وسواسی مانع از تجربه احساس رضایت فرد می‌شود. وسواس همه ابعاد زندگی فرد را چه شغلی، چه خانوادگی و تحصیلی و.. تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و مختل می‌کند.