نیازمندی‌های متنوعی در خدمات مشاوره روانشناسی گروه جوونه پاسخ داده می‌شود. دسته بندی کلی این خدمات شامل جلسات تراپی فردی، جلسات زوج درمانی، مشاوره کودک و نوجوان و مشاوره روانپزشک می‌شود.

در جلسات تراپی فردی، شما فرصت دارید تا درباره دغدغه‌های مختلف مثل استرس، اضطراب، افسردگی، تنبلی، وسواس و … با درمانگر صحبت کنید و در مسیر رشد خودتون حرکت کنید. همچنین اگر با توجه به ارزیابی درمانگر، نیاز به دارو درمانی داشته باشید، روانپزشکان گروه جوونه در کنارتون هستند.

اگر در رابطه هستید و به کمک یک مشاور نیاز دارید تا درباره رابطه‌تان بیشتر صحبت کنید و یا با پارتنر خود جلسات مشاوره داشته باشید، درمانگران زوجی جوونه شما رو در این مسیر راهنمایی ‌می‌کنند.

کودکان و نوجوانان نیز ممکن است با توجه به دغدغه‌هایشان، نیاز به مشورت با یک مشاور داشته باشند و یا والدین برای تربیت فرزندشان نیاز به راهنمایی داشته باشند. برای این امر مشاوران کودک و نوجوان گروه جوونه در کنار شما هستند.