مشاوره فردی به عنوان یکی از دسته‌بندی‌های جامع مشاوره روانشناسی، کنار مشاوره زوجی و مشاوره کودک و نوجوان قرار دارد و به امور گسترده‌ای در حوزه سلامت روانی اختصاص می‌یابد. با این حال، توسعه فردی به عنوان یکی از نخستین و مهم‌ترین رشته‌های مشاوره، به افزایش کیفیت زندگی و بهبود مهارت‌های شخصی می‌پردازد و در واقع به عنوان زیرشاخه‌ای از مشاوره فردی عمل می‌کند.

توسعه فردی، فرآیندی است که به شخص امکان می‌دهد تا در سیاق زندگی خود، از تجربیات و یادگیری‌ها بهره‌برداری کند و به سمت بهتر شدن و پیشرفت هدایت شود. در این سفر، فرد با کمک مشاوره‌گر متخصص، مهارت‌های جدیدی یاد می‌گیرد، الگوهای منفی را تغییر می‌دهد و به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود می‌پردازد.

توسعه فردی به وسیله تجربه‌های روانی و عاطفی، بهبود ارتباطات اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس و ارتقاء مهارت‌های حل مسئله می‌پردازد. در این مسیر، افراد قادر به شناسایی و تسلط بر موانع روانی و عوامل محدودکننده خود می‌شوند و از طریق مشاوره‌، به بهبود خودآگاهی و افزایش پذیرش به عنوان افرادی متعادل و بهتر تجربه می‌شوند.