از مراحل مهم شروع رواندرمانی انتخاب درمانگر/روانشناس مناسب هست. در جوونه فرم ارزیابی مخصوصی طراحی شده تا با ارزیابی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید؛ رویکرد درمانی و درمانگر مناسب شما را خدمتتون معرفی می‌کنیم.

از طرفی در صورتی که درمانگر خاصی را مدنظر داشته باشید و شرایط شما با حیطه کاری آن درمانگر همسو باشد، می توانید جلسات مشاوره روانشناسی آنلاین را با درمانگری که انتخاب کرده‌اید شروع کنید.