جلسات مشاوره زوجی آنلاین به صورت تماس تصویری برگزار می شود. شما نیاز به فضای شخصی برای جلسات درمانی دارید تا با خیال آسوده بتواند درباره مسائل خود صحبت کنید. اتصال به اینترنت و دسترسی به گوشی همراه (لپ تاپ یا تبلت) برای جلسات مشاوره زوجی آنلاین ضروری هست.