پیش از هر چیز والدین نیاز است اگر خودشان درگیر طرحواره‌ای هستند حتماً به درمانگر مراجعه کنند و آن را تعدیل کنند. سپس با سبک‌های فرزندپروری آشنا باشند و آموزش‌های لازم را دریافت کنند. به‌طورکلی  بهتراست والدین تلاش کنند دلبستگی ایمن برای کودک شکل دهند و از تحقیر و دعوای او بپرهیزند.