در انتخاب رویکرد درمانی مناسب، عوامل بسیار زیادی دخیل هستند. از نوع مشکل و ویژگی‌های شخصیتی هر فرد تا نوع درمان و روان‌درمانگر مناسب و… . برای این کار بهتر است اول‌ از همه کمی نسبت به خودمان و انتظاری که از فرآیند درمان داریم شناخت کسب کنیم و سپس با مشورت‌ گرفتن از افراد ذی‌ صلاح رویکرد درمانی مناسب را انتخاب کنیم.