بهتر است قبل از پرسیدن سؤال به این فکر کنیم که آیا خود ما دوست داشتیم که شخصی در رابطه‌ با این مسئله از ما سؤال می‌پرسید؟ آیا معذب می‌شدیم؟ آیا پرسیدن این سؤال چیزی به من اضافه می‌کند و در زندگی من بدرد می‌خورد؟ از پاسخ‌هایتان می‌توانید بفهمید که آیا جایز است آن سؤال را بپرسید یا خیر. علاوه‌برآن برحسب شرایط فرهنگی هم پرسیدن برخی سؤال‌ها ممکن است مناسب نباشد.