افرادی که علائم زیر را دارند ممکن است نیاز به مشاوره و درمان اختلال شخصیت داشته باشند:

  • الگوهای پایدار و بلندمدت رفتاری که منحرف از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی است.
  • عدم ثبات در روابط بین فردی، خلق و خو، هویت خود و اهداف زندگی.
  • عزت نفس پایین و احساس خالی بودن مزمن.
  • رفتارهای پرخطر مانند سوءمصرف مواد.
  • الگوهای تکرارشونده افکار و رفتارهایی که منجر به مشکلات در زندگی می‌شود.
  • دشواری در کنترل خشم، استرس و اضطراب.
  • اختلال در عملکرد شغلی، تحصیلی، اجتماعی یا سایر حوزه‌های زندگی.

اگر این علائم به مدت طولانی ادامه داشته باشد، مشاوره و درمان تخصصی توصیه می‌شود.