افراد زیر می‌توانند از مشاوره و درمان اضطراب و استرس منتفع شوند:

1- افرادی که به طور مداوم احساس نگرانی، تشویش و بی‌قراری می‌کنند

2- افرادی که دچار حملات پانیک یا ترس‌های شدید و غیرمنطقی هستند

3- افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی که از تعاملات اجتماعی اجتناب می‌کنند

4- کسانی که به دلیل اضطراب قادر به انجام وظایف روزمره خود نیستند

5- افرادی که علی‌رغم تلاش نتوانسته‌اند بر اضطراب خود غلبه کنند

6- کسانی‌که دچار اختلال خواب، سردرد‌های مزمن یا مشکلات گوارشی ناشی از استرس شده‌اند

7- افرادی‌که از الکل یا مواد مخدر برای تسکین اضطراب استفاده می‌کنند

8- هر فردی که احساس می‌کند اضطراب بر زندگی‌اش سایه انداخته است

به‌طور‌کلی هر‌کسی‌که در مهار اضطراب‌هایش دچار مشکل شده، می‌تواند از مشاوره و درمان اضطراب و استرس بهره‌مند شود.