افراد زیر ممکن است نیاز به مشاوره درمان افسردگی داشته باشند:

  • افرادی که علائم افسردگی مانند غم، بی‌علاقگی، کاهش انرژی و تمرکز را به مدت بیش از دو هفته تجربه می‌کنند.
  • کسانی که سابقه افسردگی و درمان آن را داشته‌اند و علائم مجدداً بازگشته است.
  • افرادی که افکار خودکشی یا آسیب به خود دارند.
  • افرادی که افسردگی‌شان منجر به اختلال عملکرد شغلی، تحصیلی یا روابطشان شده است.
  • کسانی که سابقه افسردگی یا بیماری روانی دیگر در خانواده دارند.
  • زنان باردار یا پس از زایمان که دچار افسردگی شده‌اند.
  • افرادی که دوره‌های طولانی استرس یا غم و اندوه را پشت سر می‌گذارند.

مشاوره درمانی به این افراد و همچنین افرادی که علائم افسردگی را تجربه می کنند، کمک می‌کند علائمشان را مدیریت و به زندگی عادی بازگردند.