افراد زیر ممکن است نیازمند مشاوره و درمان وسواس باشند:

1- افرادی که افکار، تردیدها یا تصورات وسواسی مکرر دارند که نمی‌توانند کنترل کنند.

2- افرادی که مجبورند اعمالی مثل شستشوی دست‌ها یا بررسی مکرر اشیا را انجام دهند.

3- کسانی که زمان زیادی را صرف افکار یا رفتارهای وسواسی می‌کنند.

4- افرادی که از انجام اعمال وسواسی احساس راحتی موقتی می‌کنند اما در طولانی مدت ناراحت‌اند.

5- کسانی که وسواس باعث اختلال در تحصیل، شغل یا روابطشان شده است.

7- افرادی که به دلیل وسواس از موقعیت‌های اجتماعی اجتناب می‌کنند.

8- کسانی که وسواس منجر به اضطراب، افسردگی یا مشکلات جسمانی در آنها شده است.

9- افرادی که انگیزه و آمادگی لازم برای درمان وسواس خود را دارند.

به طور کلی هر کسی که وسواس باعث ناراحتی یا اختلال عملکرد او شده باشد، نیازمند مشاوره است.