افرادی که علائم زیر را دارند ممکن است به مشاوره درمان کمال‌گرایی داشته باشند:

– دائماً نسبت به خود یا دیگران بسیار سختگیر و انتقادی هستند

– همیشه نگران اشتباه کردن یا شکست خوردن هستند

– هرگز از موفقیت‌های خود احساس رضایت نمی‌کنند

اهداف و انتظارات غیرواقع‌بینانه‌ای برای خود تعیین می‌کنند

– دچار افسردگی یا اضطراب شدید ناشی از کمال‌گرایی هستند

– از فعالیت‌هایی که ممکن است در آن شکست بخورند، اجتناب می‌کنند

– به دلیل کمال‌گرایی، مشکلاتی در روابطشان دارند

– به دلیل کمال‌گرایی، عملکرد تحصیلی یا شغلی‌شان دچار مشکل شده است

– دچار وسواس فکری یا عملی شده‌اند

اگر این علائم به مدت طولانی ادامه داشته باشد، مشاوره درمان کمال گرایی توصیه می‌شود.