بچه های اول بدلیل اینکه اگه بعدش فرزندی به دنیا بیاد احساس عزل رو تجربه میکنن. بچه های اخر با فاصله سنی زیاد بدلیل اینکه حس میکنن کسی بهشون توجه نمیکنه و بچه هایی که تو خانواده پرجمعیت بدنیا میان و مورد غفلت واقع میشن.