در پنیک فرد ترس از مردن داره و شدت علائم خیلی زیاده در حالی که در حمله اضطرابی فرد میدونه که اضطراب داره ولی اضطرابش زیاده و به سختی میتونه کنترل کنه.