فاطمه اسفندیاری

فاطمه اسفندیاری

پروفایل فاطمه اسفندیاری

درباره من

من فاطمه اسفندیاری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی هستم. چندین سال است که در حوزه درمان فردی دوره های مربوطه را گذراندم و هم اکنون مدتی است که در حوزه درمان فردی با رویکرد هیجان مدار مشغول به فعالیت هستم و حوزه های مسائل بین فردی، اضطراب و افسردگی و سوماتیزیشن را به صورت تخصصی تر دنبال میکنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: ۵۶۱۰۴

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

دوره های گذرانده شده

 • دوره روانپویشی کوتاه مدت ISTDP زیر نظر دکتر طهماسب

 • دوره سازمان شخصیت زیر نظر دکتر طهماسب

 • دوره آموزش رواندرمانی هیجان مدار مقدماتی و پیشترفته زیر نظر آقای مصطفی رستمی

 • دوره تئوری تا عمل درمان هیجان مدار زیر نظر آقای مصطفی رستمی

 • دوره آموزش تربیت و رشد جنسی کودک زیر نظر دکتر آرش رمضانی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل فاطمه اسفندیاری

درباره من

من فاطمه اسفندیاری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی هستم. چندین سال است که در حوزه درمان فردی دوره های مربوطه را گذراندم و هم اکنون مدتی است که در حوزه درمان فردی با رویکرد هیجان مدار مشغول به فعالیت هستم و حوزه های مسائل بین فردی، اضطراب و افسردگی و سوماتیزیشن را به صورت تخصصی تر دنبال میکنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: ۵۶۱۰۴

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

دوره های گذرانده شده

 • دوره روانپویشی کوتاه مدت ISTDP زیر نظر دکتر طهماسب

 • دوره سازمان شخصیت زیر نظر دکتر طهماسب

 • دوره آموزش رواندرمانی هیجان مدار مقدماتی و پیشترفته زیر نظر آقای مصطفی رستمی

 • دوره تئوری تا عمل درمان هیجان مدار زیر نظر آقای مصطفی رستمی

 • دوره آموزش تربیت و رشد جنسی کودک زیر نظر دکتر آرش رمضانی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.