محدثه حسینی

محدثه حسینی

پروفایل محدثه حسینی

درباره من

من محدثه حسینی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم. به عنوان درمانگر فردی در حوزه بزرگسال و نوجوان فعالیت می کنم. رویکرد درمانی من هیجان مدار (EFT) است و در حوزه های افسردگی، اضطراب و اضطراب اجتماعی، تعارض بین فردی و تروما به صورت تخصصی مشغول به فعالیت هستم.

همچنین سابقه برگزاری گروه درمانی با رویکرد هیجان مدار در حوزه های اهمالکاری، کمالگرایی و اضطراب اجتماعی را دارم. به علاوه در حوزه آموزش به نوجوانان در موضوعات هوش هیجانی، آگاهی بخشی جنسی و حل چالش های ارتباطی فعالیت کرده ام.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی:52149

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد

 • کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان

دوره های گذرانده شده

 • دوره بین المللی سطح 1 و 2 درمان هیجان مدار (EFT) انستیتو درمان هیجان مدار ایرانیان تحت نظارت دکتر لارس آزرا از آلمان (مدرس رسمی ISEFT)
 • درمان هیجان مدار برای اختلالات خوردن، انستیتو درمان هیجان مدار ایرانیان تحت نظارت دکتـر جـوآن دولهـانتی (سـوپروایزر بیـن المللی)
 • درمان گروهی هیجان مدار (Transforming Emotions) تحت نظارت دکتر سارا تامپسون و دکتر لورا گیرز

 • مستر کلاس پیشرفته focusing، انستیتو هیجان مدار ایران تحت نظارت پروفسور ژولیت بکینگ عضو هیئت برد ISEFT

 • تربیت درمانگر هیجان مدار (EFT)، انستیتو هیجان مدار ایران تحت نظارت دکتر آرش رمضانی

 • طرح مشق (کارورزی) درمان هیجان مدار، انستیتو هیجان مدار ایران تحت نظارت دکتر مسعود شریف زاده

 • مربیگری در درمان هیجان مدار،کلینیک آبان تحت نظارت خانم لطیفه باقری

 • همیار درمانگر هیجان مدار (EFT)، آوان تحت نظارت دکتر مسعود شریف زاده

 • سایکو دراما مبتنی بر EFT، کلینیک بهسا تحت نظارت دکتر مسعود شریف زاده

 • تفسیر و نمره گذاری تست SWAP، کلینیک آسنا تحت نظارت سرکار خانم فائزه شاهزیدی

 • مبانی تحول دلبستگی و ذهن سازی (منتالیزیشن)، مرکز روانشناسی هیلان تحت نظارت دکتر سعید قنبری

 • درمان مبتنی بر منتالیزیشن، کلینیک صفاهان تحت نظارت دکتر راضیه ایزدی

 • درمان روان پویشی کوتاه مدت فشرده (ISTDP)، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتر مهران فرهادی
 • مبانی روان کاوی کلاسیک، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتر علیرضا طهماسب
 • دوره فشرده طرحواره درمانی، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتر ماندانا شعبان
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act)، دانشگاه خمینی شهر تحت نظارت دکتر محمدرضا عابدی
 • مفهوم سازی جدید در تشخیص و درمان ADHD، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتر احمد عابدی
 • چالش های نوجوانی از منظر موج سوم روانشناسی، کلینیک گلستان زندگی تحت نظارت دکتر عابدی و دکتر ایزدی
 • ارتقاء سلامت روان در پرتو موج سوم روان درمانی، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتــر محمــدرضا عابــدی و دکتــر راضیــه ایزدی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

درباره من

من محدثه حسینی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم. به عنوان درمانگر فردی در حوزه بزرگسال و نوجوان فعالیت می کنم. رویکرد درمانی من هیجان مدار (EFT) است و در حوزه های افسردگی، اضطراب و اضطراب اجتماعی، تعارض بین فردی و تروما به صورت تخصصی مشغول به فعالیت هستم.

همچنین سابقه برگزاری گروه درمانی با رویکرد هیجان مدار در حوزه های اهمالکاری، کمالگرایی و اضطراب اجتماعی را دارم. به علاوه در حوزه آموزش به نوجوانان در موضوعات هوش هیجانی، آگاهی بخشی جنسی و حل چالش های ارتباطی فعالیت کرده ام.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی:52149

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد

 • کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان

دوره های گذرانده شده

 • دوره بین المللی سطح 1 و 2 درمان هیجان مدار (EFT) انستیتو درمان هیجان مدار ایرانیان تحت نظارت دکتر لارس آزرا از آلمان (مدرس رسمی ISEFT)
 • درمان هیجان مدار برای اختلالات خوردن، انستیتو درمان هیجان مدار ایرانیان تحت نظارت دکتـر جـوآن دولهـانتی (سـوپروایزر بیـن المللی)
 • درمان گروهی هیجان مدار (Transforming Emotions) تحت نظارت دکتر سارا تامپسون و دکتر لورا گیرز

 • مستر کلاس پیشرفته focusing، انستیتو هیجان مدار ایران تحت نظارت پروفسور ژولیت بکینگ عضو هیئت برد ISEFT

 • تربیت درمانگر هیجان مدار (EFT)، انستیتو هیجان مدار ایران تحت نظارت دکتر آرش رمضانی

 • طرح مشق (کارورزی) درمان هیجان مدار، انستیتو هیجان مدار ایران تحت نظارت دکتر مسعود شریف زاده

 • مربیگری در درمان هیجان مدار،کلینیک آبان تحت نظارت خانم لطیفه باقری

 • همیار درمانگر هیجان مدار (EFT)، آوان تحت نظارت دکتر مسعود شریف زاده

 • سایکو دراما مبتنی بر EFT، کلینیک بهسا تحت نظارت دکتر مسعود شریف زاده

 • تفسیر و نمره گذاری تست SWAP، کلینیک آسنا تحت نظارت سرکار خانم فائزه شاهزیدی

 • مبانی تحول دلبستگی و ذهن سازی (منتالیزیشن)، مرکز روانشناسی هیلان تحت نظارت دکتر سعید قنبری

 • درمان مبتنی بر منتالیزیشن، کلینیک صفاهان تحت نظارت دکتر راضیه ایزدی

 • درمان روان پویشی کوتاه مدت فشرده (ISTDP)، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتر مهران فرهادی
 • مبانی روان کاوی کلاسیک، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتر علیرضا طهماسب
 • دوره فشرده طرحواره درمانی، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتر ماندانا شعبان
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act)، دانشگاه خمینی شهر تحت نظارت دکتر محمدرضا عابدی
 • مفهوم سازی جدید در تشخیص و درمان ADHD، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتر احمد عابدی
 • چالش های نوجوانی از منظر موج سوم روانشناسی، کلینیک گلستان زندگی تحت نظارت دکتر عابدی و دکتر ایزدی
 • ارتقاء سلامت روان در پرتو موج سوم روان درمانی، دانشگاه اصفهان تحت نظارت دکتــر محمــدرضا عابــدی و دکتــر راضیــه ایزدی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.