نفیسه نجفی

نفیسه نجفی

پروفایل نفیسه نجفی

درباره من

نفیسه نجفی هستم؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی. طرحواره درمانی مبتنی بر اکت رویکرد درمانی من است. از سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کردم و دو زمینه طرحواره درمانی فردی و زوج درمانی طرحواره محور در تخصص من است.

 • روان درمانی فردی در حوزه های: افسردگی، اضطراب، وسواس، کمالگرایی، اهمالکاری، جرات مندی، اعتماد به نفس، کاهش وزن و …
 • کوچینگ و مشاوره خودشکوفایی و موفقیت
 • زوج درمانی، خیانت، شکست عاطفی
 • مشاوره پیش از ازدواج همراه با تست
 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی و زوجی

 • شماره پروانه اشتغال: ۷۶۷۰

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • طرحواره درمانی تحت نظارت دکتر حسن حمیدپور
 • رفتار درمانی شناختی تحت نظارت دکتر حسن حمیدپور

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) تحت نظارت دکتر علی صاحبی

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) تحت نظارت دکتر علی صاحبی

 • زوج درمانی شناختی رفتاری تحت نظارت دکتر منصوره سادات صادقی

 • درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی تحت نظارت دکتر منصوره سادات صادقی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل نفیسه نجفی

درباره من

نفیسه نجفی هستم؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی. طرحواره درمانی مبتنی بر اکت رویکرد درمانی من است. از سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کردم و دو زمینه طرحواره درمانی فردی و زوج درمانی طرحواره محور در تخصص من است.

 • روان درمانی فردی در حوزه های: افسردگی، اضطراب، وسواس، کمالگرایی، اهمالکاری، جرات مندی، اعتماد به نفس، کاهش وزن و …
 • کوچینگ و مشاوره خودشکوفایی و موفقیت
 • زوج درمانی، خیانت، شکست عاطفی
 • مشاوره پیش از ازدواج همراه با تست
 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی و زوجی

 • شماره پروانه اشتغال: ۷۶۷۰

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • طرحواره درمانی تحت نظارت دکتر حسن حمیدپور
 • رفتار درمانی شناختی تحت نظارت دکتر حسن حمیدپور

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) تحت نظارت دکتر علی صاحبی

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) تحت نظارت دکتر علی صاحبی

 • زوج درمانی شناختی رفتاری تحت نظارت دکتر منصوره سادات صادقی

 • درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی تحت نظارت دکتر منصوره سادات صادقی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.